Ta mig till nordtool.se

Välkommen till Nordtool AB

Nordtool Ab startade 1971 med att tillverka trä-kuttrar inom Sandvik företagen. Sedan dess har Nordtool utvecklats till en ledande tillverkare av alla typer av produktionsverktyg för verkstads- och plastindustrin.

Den positionen har Nordtool nått genom en konsekvent satsning på välutbildad personal, en modern maskinpark och ny CAD/CAM-teknik för konstruktion och produktion. Nordtool har 21 anställda och ingår sedan 1977 IVAB-koncernen.

Ring oss Skicka E-post Vägbeskrivning

Miljö & Kvalitet

Nordtool Ab skall genom aktivt och ständigt förbättrat miljöarbete, minimera och förebygga föroreningar. Detta gör vi med miljöanpassade inköp och processer, hushållning av energi och övriga naturresurser samt genom att följa miljölagstiftningen och andra krav och ha beredskap för miljönödlägen.

IVAB-koncernen skall genom aktivt samarbete med kunder , leverantörer och samarbetspartners , kompetenta medarbetare, styrda och kontrollerade processer, ständiga förbättringar av Kvalitetsledningssystemet, uppfylla kunders krav och förväntningar så att vi bibehåller deras och övriga intressenters förtroende.

Miljöpolicyn innebär att:

• Genom god kommunikation och utbildning engagera medarbetarna till aktiva miljöinsatser

• Eftersträva sparsamhet av naturresurser och kretsloppstänkande i största möjliga utsträckning.

• Eftersträva god transportlogistik för att minimera drivmedelsförbrukningen.

• Speciellt uppmärksamma miljöfrågorna vid inköp och investeringar.

• Uppfylla alla tillämpliga miljölagar och andra myndighetskrav som berör vår verksamhet.

• Ha arbetssätt för övervakning av vår miljösituation.

• Ha beredskap för nödlägessitutioner.

• Göra vår miljöpolicy känd bland våra medarbetare , leverantörer kunder,samarbetspartners och ägare samt samhället i övrigt.

• Vid ledningens genomgångar granska och utvärdera miljöpolicyns lämplighet.

Kvalitetspolicyn innebär att:

• Det är kundens krav , behov och förväntningar som är styrande för vårt arbete.

• Varje uppdrag vi åtar oss ska utföras till kundens belåtenhet

• Varje medarbetare ska vara kompetent för uppgiften och tilldelas ansvar och befogenheter för att på ett engagerat sätt kunna uppfylla kundens krav.

• Vi ska arbeta med ständiga förbättringar och lära oss av våra misstag. Detta realiseras genom utvärdering av våra resultat och fastställande av nya förbättringsmål.

• Vi ska kontrollera att kunden är nöjd med vårt arbete.

• Vi ska uppfylla de förbättringskrav som berör vår verksamhet.

• Då kunden så kräver upprättar vi sekretessförbindelse. Vi delger inte utomstående information som rör vår kund.

• Vi ska göra vår kvalitetspolicy förstådd bland våra medarbetare och känd blad våra kunder, leverantörer,ägare och samarbetspartners.

• Vid ledningens genomgångar granska och utvärdera kvalitetspolicyns lämplighet.