Vi uppdaterar vår webbplats. Tillsvidare kan du komma i kontakt med oss på följande sätt.

We're updating our website. In the meantime you can contact us.

Besöksadress / Visitors address
Nordtool AB
Kolonivägen 14
943 33 Öjebyn, Sweden

Telefon / Phone: +46 10-414 41 20
E-post / E-mail: info@nordtool.se